Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

• Hükümetlerce hazırlanan maliye politikasını Hazine ve Maliye Bakanlığı adına ilde uygulanmasını sağlamak.
• İl’de devletin muhakemat hizmetini yürütmek.
• Hazırlanan devlet bütçesine göre uygulanmasının takibi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetlerini yürütmek.
• İlde Saymanlık görevlerini yürütmek.
• Kadroları Hazine ve Maliye Bakanlığına ait Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük, emeklilik ve sicil işlemlerini yapmak.
• Bakanlık makamınca verilecek diğer görevleri yapmak.