Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlık

Defterdar : İzzet PATAN
Belgegeçer: (0266) 244 29 70
Telefon: (0266) 244 19 60 – (0266) 244 68 60

Defterdar Yardımcısı V. : Süleyman ÖZBALCI
Telefon: (0266) 244 42 90


Özel Büro

Belgegeçer: (0266) 244 29 70
Telefon: (0266) 244 19 60 – (0266) 244 68 60


Personel Müdürlüğü

Müdür: Süleyman ÖZBALCI
Müdür Yardımcısı: Hatice DOĞAN
Belgegeçer: (0266) 245 92 58
Telefon: (0266) 244 42 90


Muhasebe Müdürlüğü

Müdür: Erdal ÇELİK
Müdür Yardımcısı: Semra TAŞ
Belgegeçer: (0266) 245 39 44
Telefon: (0266) 244 81 43


Muhakemat Müdürlüğü

Müdür: Nurhan ÇİÇEK
Belgegeçer: (0266) 244 65 96
Telefon: (0266) 244 35 17


Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü

Defterdarlık Uzmanı: Caner TURAN
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3304
Defterdarlık Uzmanı: Özlem KESGİN
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3300
Defterdarlık Uzman Yrd: Makbule Aslıhan USANMAZ
Telefon: (0266) 245 80 58 –  3303


Balıkesir Garnizonu Saymanlık Müdürlüğü

Müdür: Sevgi KILIÇ
Telefon: (0266) 244 3250


Balıkesir Üniversitesi D.S.S. Müdürlüğü

Müdür: BİRGÜL YILMAZ
Müdür Yardımcısı: Arif AKBAŞ
Belgegeçer: (0266) 612 14 09
Telefon: (0266) 612 14 00 – Dahili: 1313


KHK İşlemleri İl Bürosu

Telefon: (0266) 244 19 60 – Dahili: 1120