Defterdarlık

Defterdar : İzzet PATAN
Belgegeçer: (0266) 244 29 70
Telefon: (0266) 244 19 60 – (0266) 244 68 60

Defterdar Yardımcısı :
Telefon:


Özel Büro

Belgegeçer: (0266) 244 29 70
Telefon: (0266) 244 19 60 – (0266) 244 68 60


Personel Müdürlüğü

Müdür: Süleyman ÖZBALCI
Müdür Yardımcısı: Hatice DOĞAN
Belgegeçer: (0266) 245 92 58
Telefon: (0266) 244 42 90


Muhasebe Müdürlüğü

Müdür: Erdal ÇELİK
Müdür Yardımcısı: Semra TAŞ
Müdür Yardımcısı: Öner GÜNDÜZ
Belgegeçer: (0266) 245 39 44
Telefon: (0266) 244 81 43


Muhakemat Müdürlüğü

Müdür: Nurhan ÇİÇEK
Belgegeçer: (0266) 244 65 96
Telefon: (0266) 244 35 17


Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü

Defterdarlık Uzmanı: Caner TURAN
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3304
Defterdarlık Uzman Yrd.: Özlem KESGİN
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3300
Defterdarlık Uzman Yrd.: Süleyman AKSAR
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3402


Balıkesir Garnizonu Saymanlık Müdürlüğü

Müdür: Sevgi KILIÇ
Telefon: (0266) 243 02 17


Balıkesir Üniversitesi D.S.S. Müdürlüğü

Müdür: BİRGÜL YILMAZ
Belgegeçer : (0266) 612 14 09
Telefon: (0266) 612 14 00 – Dahili: 1313


KHK İşlemleri İl Bürosu

Telefon: (0266) 244 19 60 – Dahili: 1120