Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlık

Defterdar : İzzet PATAN
Belgegeçer: (0266) 244 29 70
Telefon: (0266) 244 19 60 – (0266) 244 68 60

Defterdar Yardımcısı V. : Süleyman ÖZBALCI
Telefon: (0266) 244 42 90


Özel Büro

Belgegeçer: (0266) 244 29 70
Telefon: (0266) 244 19 60 – (0266) 244 68 60


Personel Müdürlüğü

Müdür: Süleyman ÖZBALCI
Müdür Yardımcısı: Hatice DOĞAN
Müdür Yardımcısı: Adem ARSLAN
Belgegeçer: (0266) 245 92 58
Telefon: (0266) 244 42 90


Muhasebe Müdürlüğü

Müdür: Ahmet KUMAÇ
Müdür Yardımcısı:
Müdür Yardımcısı:
Belgegeçer: (0266) 245 39 44
Telefon: (0266) 244 81 43


Muhakemat Müdürlüğü

Müdür: Nurhan ÇİÇEK
Belgegeçer: (0266) 244 65 96
Telefon: (0266) 244 35 17


Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü

Defterdarlık Uzmanı: Caner TURAN
Telefon: (0266) 244 28 70 – 3400

Defterdarlık Uzmanı: Cüneyit DEMİR
Telefon: (0266) 244 28 70 – 3402


Defterdarlık Uzmanı: Özlem KESGİN
Telefon: (0266) 244 28 70 – 3300


Defterdarlık Uzman Yrd: Makbule Aslıhan USANMAZ
Telefon: (0266) 244 28 70 –  3303


Balıkesir Garnizonu Saymanlık Müdürlüğü

Müdür: Sevgi KILIÇ
Telefon: (0266) 244 3250


Balıkesir Üniversitesi D.S.S. Müdürlüğü

Müdür V.: Arif AKBAŞ
Müdür Yardımcısı:
Belgegeçer: (0266) 612 14 09
Telefon: (0266) 612 14 00 – Dahili: 1313


KHK İşlemleri İl Bürosu

Telefon: (0266) 244 19 60 – Dahili: 1120