Defterdarlık Uzmanı: Caner TURAN
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3304


Defterdarlık Uzman Yrd.: Özlem KESGİN
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3300Defterdarlık Uzman Yrd.: Süleyman AKSAR
Telefon: (0266) 245 80 58 – 3402


Defterdarlık Uzman Yrd: Makbule Aslıhan USANMAZ
Telefon: (0266) 245 80 58 –  3303


| Defterdar | Defterdar Yardımcısı | Özel Büro | Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü Muhasebe Müdürlüğü | Muhakemat Müdürlüğü | Personel Müdürlüğü |Balıkesir Üniversitesi DSS Müdürlüğü | Balıkesir Garnizonu Saymanlık Müdürlüğü |