Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Duyurular

Yemekhane Aylık Yemek Listesi

Abone                                       : 8,75 TL
Yönetici Abone*                       : 9,25 TL
Ara Sıra Yiyen Memur              : 11,00 TL
Ara Sıra Yiyen Yönetici             : 11,50 TL
 Misafir ve Diğer Kurum             : 17,50 TL

Not: Üst üste 3 günden fazla (3 gün dahil) izin kullanılması halinde bir sonraki ay mahsup edilecektir.

*Yönetici Abone: Müdür, Müdür Yardımcısı, Denetim Yetkili Defterdarlık Uzmanı / Yardımcısı, Avukat