Defterdarlığımız Bünyesinde Görev Yapan İl Merkezindeki Birim Amirleriyle Toplantı

Defterdarımız Sayın İzzet PATAN`ın başkanlığında, Defterdarlığımız bünyesinde görev yapan il merkezindeki Daire Birim Amirleriyle toplantı düzenlenmiştir.