Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız Bünyesinde Görev Yapan Hazine Avukatlarımızla Toplantı Düzenlendi

Defterdarımız Sayın İzzet Patan;

Defterdarlığımız bünyesinde görev yapan Muhakemat Müdürü, Müşavir Hazine Avukatı ve Hazine Avukatlarının katıldığı bir toplantı düzenledi. Toplantıda;

Avukatlarımızın çalışmalarıyla ilgili brifing aldı. Avukatlarımızca takip edilen dava sayıları, dava türleri ile karara bağlanan davaların lehte ve aleyhte sonuçlanma oranları ile bundan sonra davaların takibinde izlenecek yollarla ilgili talimatlar vererek bilgi paylaşımında bulunuldu.