Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Güncel Mevzuat

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2018/1) / 19 Ocak 2018

Balıkesir Defterdarlığı İmza Yetkileri Yönergesi yayınlanmıştır. / 27 Kasım 2017

Balıkesir Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün harcırah konulu yazısı. / 21 Eylül 2017