Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Diğer İhale İlanları


Geçmiş tarihli ihale ilanları:

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının özelleştirme kapsam ve programında bulunan, muhtelif taşınmazların özelleştirmesine ilişkin ilanı. / 13 Aralık 2017