Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

YEMEKHANEMİZ HİZMET VERMEYE BAŞLAYACAKTIR

Maliye yemekhanemiz 03.06.2020 tarihinde hizmet vermeye başlayacaktır.