Aylık Yemek Listesi

Balıkesir Defterdarlığı yemek listesine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Maliye Eylül 2019 Yemek Listesi

Balıkesir Maliye Ekim 2019 Yemek Listesi

Yemek Fiyat Listesi

Abone                                 : 5,50 TL

Yönetici Abone               : 6,00 TL

Ara Sıra Yiyen                   : 8,00 TL

Ara Sıra Yiyen  Yönetici  : 8,50 TL

Misafir ve Diğer Kurum  : 11,00 TL

Not: Üst üste 3 günden fazla (3 gün dahil) izin kullanılması halinde bir sonraki ay mahsup edilecektir.