Aylık Yemek Listesi

Balıkesir Defterdarlığı yemek listesine aşağıdaki dosyadan ulaşabilirsiniz.

Balıkesir Maliye Şubat 2020 Yemek Listesi

Balıkesir Maliye Mart 2020 Yemek Listesi

2020 Yılı Yemek Fiyat Listesi

Abone                                 : 7,25 TL

Yönetici Abone                 : 7,75 TL

Ara Sıra Yiyen                   : 9,50 TL

Ara Sıra Yiyen  Yönetici  : 10 TL

Misafir ve Diğer Kurum  : 14,50 TL

Not: Üst üste 3 günden fazla (3 gün dahil) izin kullanılması halinde bir sonraki ay mahsup edilecektir.

(YEMEKHANE YÖNETİM KURULU)